Jdi na obsah Jdi na menu
 VÁŽENÍ OBČANÉ,


 

PŘÍZNIVCI DÁVNÝCH DOB,


ZVYKLOSTÍ A TRADIC NAŠICH PŘEDKŮ

 

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

Co je naším posláním:


Naše dosavadní sbírka čítá desítky předmětů, strojů a nástrojů z dob dávno minulých. Od jednoduchého nářadí denního života až po složité. Jsou svědectvím o chytrosti a řemeslné zručnosti našich předků. Naším cílem je zachránit pokud možno co nejvíce těchto exponátů pro poučení dalším generacím. Důležité pro nás je, získaný materiál konzervovat a zastavit tak další případné znehodnocování. Nechceme pouze shromažďovat staré věci, ale snažíme se také tyto věci, pokud to jde, co nejlépe a nejvěrněji renovovat. Jelikož jsou často vlivem doby a používání ve velmi špatném stavu, jde o práci náročnou časově i finančně. Veškerou činnost financujeme z vlastních zdrojů a darů. Často se nám tak nedostává prostředků na výkup a záchranu předmětů před jejich likvidací. Jsme proto vděčni za jakoukoliv pomoc.
Všem dárcům a těm co přispěli jakoukoliv pomocí patří právem upřímné " děkujeme".

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

· PROBLEMATIKA:

Po nutných stavebních rekonstrukcí, jejichž ukončení je plánováno na 1.9.2009
a za podílení se odborníků zabývajících se etnologií a muzeologií bychom rádi otevřeli pro širokou veřejnost, muzeum selského stavení a vinařství. Vypovídající o tom, jak žili naši předci. Od práce na poli až po tancovačku v hostinci.

Jako zakladatelé projektu “ Muzeum vinařství a venkova“ bychom Vás tímto rádi oslovili a požádali o pomoc.


· MUZEUM PŘIJME DARY:

Pokud můžete poskytnout, propůjčit či věnovat jakékoliv předměty týkající se dob našich prababiček, kdy koně po hliněných cestách svážely otepi slámy a elektřina byla zavedena jen v domě rychtáře, již nyní přijměte upřímné díky. Stav věcí není rozhodující. I maličkost nesoucí svědectví oné doby je pro naši věc stejně tak velmi cenná, jako koňská bryčka, či sáně.

Pomozte vytvořit atmosféru dob dávno minulých a staňte se tak spoluautory díla, které přinese poznání dalším generacím a pomůže zavzpomínat našim babičkám na dětská léta.

 

· CO HLEDÁME:

Pomoci nám můžete předměty jak jsou staré plechovky od surovin (čaj, kakao, …), pohledy,

kořenky, keramické hrnce a jiné nádoby, dětské hračky, mlýnky, váhy, poličky, svítidla, ubrusy, obrázky, zemědělské stroje a zařízení, (fukary, pluhy povozy, vozíky) a jiné.

 

· KONTAKT:

Pro případné bližší dotazy, či konzultace o možném poskytnutí muzejního materiálu, nás kontaktujte přímo na těchto stránkách, či spoluautora projektu na tel.čísle: 724 919 826,

E-mail: vinar.museum@gmail.com

 


O zahájení provozu však budete včas informováni.

 Děkujeme za pochopení.


Za vývojový tým


iniciátor projektu

Letní akce: "Návrat k tradici"